Кам’янка-Бузька ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області інформує! Яким чином ФО – громадянин України, яка має паспорт у формі картки, може відмовитися через свої релігійні переконання від РНОКПП?

Дата: 03.10.2023 14:52
Кількість переглядів: 47

   На це запитання старшим державним інспектором Кам’янка-Бузької ДПІ Ольгою Сокирко надано коментар-відповідь, що відповідно до пункту 15 частини сьомої статті 21 Закону України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» зі змінами (далі – Закон № 5492), до паспорта громадянина України вноситься інформація, зокрема, про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків) (далі – реєстраційний номер) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган). У разі наявності повідомлення про відмову від реєстраційного номера проставляється в паспорті слово «відмова».

Згідно з пунктом 1 розділу VIIІ Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, із змінами та доповненнями (далі – Положення № 822), фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера, зобов’язана особисто подати до відповідного контролюючого органу повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків за формою № 1П (далі – Повідомлення за ф. № 1П), яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО), та пред’явити паспорт або документ, на підставі якого оформлюється паспорт вперше.

Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі ДРФО за прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності), серією (за наявності) та номером паспорта. До паспортів зазначених осіб вноситься відмітка, яка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта (пункт 2 розділу VIIІ Положення № 822).

Відповідно до пункту 9 розділу VIII Положення № 822 до паспорта у формі картки інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера вноситься відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру (далі – Реєстр).

Для внесення під час оформлення паспорта у формі картки інформації про відмову від прийняття реєстраційного номера контролюючий орган надає особі повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера за формою, наведеною в додатку 10 Положення № 822 (далі – Повідомлення про відмову), для подання її до відповідного територіального органу/територіального підрозділу Державної міграційної служби України (далі – ДМС).

Державна податкова служба України (далі – ДПС) надає ДМС відомості в обсязі, необхідному для підтвердження реєстраційного номера з ДРФО або інформації про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган), що вносяться до паспорта у формі картки, та здійснення ідентифікації особи під час оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Така електронна інформаційна взаємодія між електронними інформаційними ресурсами ДПС та ДМС здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606, із змінами (абзац другий пункту 6 розділу І Положення № 822).

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» із змінами та доповненнями (далі – Постанова № 302), затверджений технічний опис бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм.

Відповідно до пункту 18 прим. 1 технічного опису бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України», зі змінами та доповненнями, у разі наявності повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного з ДРФО (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) у відповідному полі проставляється слово «відмова».

За результатами внесення до паспорта у формі картки повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера ДМС направляє до ДПС відомості про номер паспорта, до якого внесено таку інформацію, орган, що його оформив, та дату видачі паспорта, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі – Реєстр), для внесення такої інформації до ДРФО в електронній формі на центральному рівні відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Реєстру (абзац третій пункту 6 розділу І Положення № 822).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора