ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ до Стратегії розвитку Новояричівської територіальної громади на період до 2027 року

Дата: 08.05.2023 17:49
Кількість переглядів: 158

 

Фото без опису

 

Запрошуємо усіх зацікавлених у розвитку Новояричівської громади – представників місцевого самоврядування, громадські організації, установи та організації усіх форм власності, мешканців громади  запропонувати ідею (ї) проєкту (ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії розвитку Новояричівської територіальної громади на період до 2027 року . 

 

Ідеї проєктів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

 1. Проєктні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди. Отримувачем вигоди від реалізації проєкту не може бути окрема фізична або юридична особа.
 2. Термін реалізації проєкту – не більше 4 років (2024 - 2027 рр).
 3. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проєкту.
 4. Проєктна ідея має бути представлена у формі, що додається (додаток 1).
 5. Проєктна ідея стосується завдань Стратегії розвитку громади (додаток 2).
 6. Проєктну ідею має бути надіслано не пізніше 9 червня 2023 року.

 

Заповнені форми надсилайте на електронну скриньку: [email protected]

 

 

Якщо у Вас виникли питання, звертайтесь, будь ласка, до відділу архітектури, містобудування, земельних відносин та екології , тел. 0505630802

 

Дивіться приклад заповнених форм проєктних ідей наприкінці документу в додатку 3.

 

Додаток 1. Проєктна заявка

 

Прізвище ім’я та по-батькові:

Телефон (мобільний):

Електронна адреса:

Назва проєкту

Назва проєкту повинна відображати його зміст використовуючи настільки мало слів наскільки це можливо.

 

Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт

Вкажіть ціль/завдання зі Стратегії розвитку Ківерцівської громади, якому відповідає Ваша ідея.

 

Мета проєкту

Зазначте мету, яка буде досягнута внаслідок реалізації проєкту.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Зазначте населені пункти громади, в яких має бути реалізований проєкт.

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Зазначте, хто (які соціальні групи) буде отримувачем вигоди від реалізації проєкту? За можливості, вкажіть приблизну кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проєкту.

 

Основні заходи проєкту


 

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення…», «підготовка…», «організація…» і т. д. Заходи повинні забезпечити досягнення зазначених очікуваних результатів.

Індикатори (показники) результативності

Тут повинні бути зазначені виключно ключові очікувані результати в наступній формі: «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т. д. Очікувані результати повинні чітко відображати рівень досягнення мети, на яку спрямований проєкт, мати кількісний вимір

 

Період реалізації проєкту

Вказати період реалізації Вашого проєкту (не може виходити за межі 2024 – 2027 років)

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

Тут вкажіть загальну суму коштів, необхідну для фінансування Вашого проєкту, в тис. грн.

В наступному пункті зазначте розподіл коштів за роками та джерелами (місцевий, обласний бюджет, державний бюджет, кошти грантів, проектів та програм МТД, кошти приватних інвесторів) в тис. грн.

у тому числі

2024

2025

2026

2027

Разом

 • місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 • обласний бюджет

 

 

 

 

 

 • державний бюджет

 

 

 

 

 

 • інші джерела 

 

 

 

 

 

Відповідальний виконавець

Вкажіть, хто буде виконувати проєкт, відповідати за досягнення мети та освоєння коштів

Інша інформація (за потреби)

За потреби вкажіть

 

 

Додаток 2 Стратегічні, оперативні цілі та завдання Стратегії розвитку Новояричівської громади на період до 2027 р. (проєкт)

Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатна економіка громади

Оперативні цілі

Завдання

  1. Формування інвестиційної привабливості громади
   1. Інвентаризація та підготовка об’єктів для залучення інвестицій
   1. Розвиток комунальних підприємств та установ громади
   1. Підвищення інвестиційної привабливості громади, промоція інвестиційного потенціалу
  1. Підтримка розвитку агропромислового сектору  громади
   1. Підтримка інфраструктури переробки с/г продукції, а також їх збуту
   1. Підтримка сільськогосподарських виробників та розвиток фермерських господарств
  1. Підтримка малого і середнього бізнесу
   1. Підтримка підприємництва за перспективними напрямами
   1. Сприяння розвитку підприємницьких навичок у мешканців громади

Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців громади

Оперативні цілі

Завдання

2.1. Розвиток людського капіталу

2.1.1. Модернізація освітніх закладів та покращення системи надання послуг дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

2.1.2. Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та підвищення якості та доступності медичних  послуг

2.1.3. Модернізація матеріально-технічної бази та підвищення якості культурних  послуг

 

2.1.4. Розвиток фізичної культури та спорту, популяризація здорового способу життя

2.1.5. Забезпечення системи соціального захисту населення

2.2. Комфортне і безпечне середовище

2.2.1. Підвищення рівня громадської та особистої безпеки у громаді

2.2.2. Благоустрій громадського простору

2.3. Ефективна влада, активна громада

2.3.1. Удосконалення системи управління громадою

2.3.2. Підвищення активності організацій громадянського суспільства та створення умов для розвитку молодіжного середовища

2.3.3. Інтеграція громади та підвищення ефективності взаємодії інституцій громади

Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території

Оперативні цілі

Завдання

3.1. Інженерна інфраструктура громади

3.1.1. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктура громади

3.1.2. Покращення дорожньої  інфраструктури (комунальних доріг), облаштування придорожньої інфраструктури

3.2. Збереження навколишнього середовища

3.2.1. Забезпечення екологічної безпеки та формування екологічної культури мешканців (підвищення культури поводження з ТПВ)

3.2.2. Впровадження енергозберігаючих технологій, енергоменеджмент громади

3.3. Планування розвитку територій

3.3.1. Оновлення та виготовлення планувальних, містобудівних документів

3.3.2. Цифровізація громади

 

 

 

 

 

Додаток 3

Приклад проєктної заявки на проєкт місцевого розвитку до Плану реалізації Стратегії

 

Прізвище ім’я та по-батькові:

Телефон (мобільний):

Електронна адреса:

Назва проєкту

Підтримка малого і середнього підприємництва громади

Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт

1.3. Підтримка малого і середнього бізнесу

1.3.3. Сприяння розвитку підприємницьких навичок в мешканців та мешканок громади

Мета проєкту

Підвищити обізнаність та навички представників мікро- та малого підприємництва з питань менеджменту, підготовки бізнес-планів, пошуку джерел фінансування тощо. Підтримка стартапів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Вся громада

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Працездатне населення, молодь (старша 18 років), безробітні, ВПО.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Мале і середнє підприємництво відіграє значну роль в підвищенні рівня конкурентоспроможності міста, забезпеченні сталого економічного зростання та розвитку сприятливого середовища для провадження підприємницької діяльності, у збалансуванні інтересів учасників ринку, забезпечує насичення усіх сегментів ринку товарами та послугами, сприяє позитивним економічним та соціальним тенденціям розвитку громади. Невід’ємною складовою активізації процесів економічного зростання громади є розвиток підприємництва, формування розвинутого підприємницького середовища, формування навичок ведення бізнесу серед населення.

Підприємництво може стати засобом розв’язання проблем зайнятості у громаді для ВПО.

Основними ж проблемами розвитку МСП в громаді залишаються обмежений доступ до кредитних коштів та відсутність розвиненої інфраструктури підприємництва, скорочення ринків збуту продукції та обмежена можливість виходу підприємств на ринки ЄС.

 

Основні заходи проєкту


 

 • Проведення 10 тренінгів із започаткування власної справи із залученням до навчання щонайменше 50 осіб та до 6 тренерів.
 • Надання працівниками селищної ради консультацій та технічної підтримки при оформленні конкурсних заявок на фінансову допомогу для щонайменше 30 підприємців.

Надання підтримки підприємницької ініціативи учасників бойових дій та ВПО, у тому числі – стартапів – 2 підприємцям.

Індикатори (показники) результативності

Реалізація проєкту забезпечила розвиток малих та мікро- суб’єктів господарювання, зокрема:

 • проведено 10 тренінгів, семінарів для молодих підприємців;
 • 50 мешканців громади пройшли тренінги для започаткування власної справи;
 • 30 підприємців отримали консультації та технічну підтримку при оформленні конкурсних заявок на фінансову допомогу;
 • 2 підприємці отримали ресурс для започаткування власної справи;

зменшено рівень безробіття в громаді на 5%.

Період реалізації проєкту

2025 – 2027 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

500 тис. грн

у тому числі

2024

2025

2026

2027

Разом

 • місцевий бюджет

 

50

100

100

250

 • обласний бюджет

 

 

 

 

 

 • державний бюджет

 

 

 

 

 

 • інші джерела 

 

50

100

100

250

Відповідальний виконавець

Заступник міського голови

Інша інформація (за потреби)

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора