ДК 0212015 - 09310000-5 Електрична енергія (універсальна послуга

Дата: 27.12.2022 22:43
Кількість переглядів: 77

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактичного використання електричної енергії у попередньому році та обсягу фінансування.

Підстава:

В абзаці 5 підпункту 5 ч. 1 п. 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», які затверджені постановою Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022 р. (далі – Особливості),передбачено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли товари можуть бути поставлені виключно певним суб’єктом господарювання - у випадку укладення договору про закупівлю з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії

.Обгрунтування:

Відповідно до п.3 та п.11 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі Особливості): Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей. Для здійснення закупівель товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких є меншою ніж 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких є меншою ніж 200 тис. гривень, робіт, вартість яких є меншою ніж 1,5 млн гривень, замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом, вносить інформацію про таку закупівлю до річного плану та оприлюднює відповідно до пункту 38 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Згідно п. 38 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону установити, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні в разі здійснення замовником закупівлі без використання електронної системи закупівель, за умови що вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору. Замовники можуть не публікувати інформацію про своє місцезнаходження та/або місцезнаходження постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, якщо поширення такої інформації несе ризики для безпеки замовника та/або постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг). В абзаці 5 підпункту 5 ч. 1 п. 13 Особливостей, передбачено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли товари можуть бути поставлені виключно певним суб’єктом господарювання - у випадку укладення договору про закупівлю з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії. Відповідно до п. 93 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII (далі – Закон), універсальна послуга - постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України. Відповідно до п. 42 ч. 1 ст. 1 Закону малий непобутовий споживач - споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. Електроустановка(-ки) замовника (Давидівської сільської ради) приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт, що підтверджує лист ПАТ «Львівобленерго» вих.№246-07-1315 від 15.12.2022р. (вх.№4707 від 15.12.2022р.). Отже, замовник в розумінні Закону відноситься до малих непутових споживачів та має право бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до ст. 63 Закону, а саме на умовах універсальної послуги. Закупівля електричної енергії саме на умовах універсальної послуги повністю забезпечує дотримання основних принципів проведення публічних закупівель, визначених ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: максимальну економію та ефективність, відкритість та прозорість, недискримінацію учасників, запобігання корупційним діям і зловживанням. Корупційні дії та зловживання пов‘язані із формуванням ціни на предмет закупівлі при постачанні електричної енергії на умовах універсальної послуги є неможливими, оскільки всі складові ціни затверджуються уповноваженими державними органами. Відповідно до частини 3 статті 63 Закону постачальник надає універсальні послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, що формуються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, та включають, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу. «Методика розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг» затверджена Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 року № 1176 «Про затвердження Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг». «Порядок формування цін на універсальні послуги» затверджений Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1177 (з наступними змінами та доповненнями). Таким чином, тариф на універсальну послугу є державним регульованим тарифом, всі складові вартості електричної енергії, що поставляється за універсальною послугою підлягають державному регулюванню. У відповідності до норм пункту 13 розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен до 1 січня 2019 року вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб’єктів господарювання, та упродовж п’яти років з 1 січня 2019 року такий електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, міста Київ та Севастополь, Автономна Республіка Крим, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб’єкт господарювання. Відповідно до постанови НКРЕКП від 14.06.2018 р. № 429 ТОВ «Львівенергозбут» отримало ліцензію на постачання електричної енергії споживачу. ТОВ «Львівенергозбут» включене до Переліку постачальників універсальних послуг на закріпленій території, затвердженого постановою НКРЕКП «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо передачі даних побутових та малих не побутових споживачів постачальнику електричної енергії, на якого відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» покладається виконання функції універсальної послуги на закріпленій території» №1268 від 26.10.2018 р. Відповідно до ч. 2 ст. 63 Закону у межах території здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг. Таке ж положення міститься і в п. 3.1.1. «Правил роздрібного ринку електричної енергнії», які затверджені постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018 р. (із змінами та доповненнями). ТОВ «Львівенергозбут», яке створене в результаті здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу, упродовж п’яти років (з 01 січня 2019 року до 31 грудня 2023 року) виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території – адміністративній території Львівської області. Отже ТОВ «Львівенергозбут» є єдиним постачальником універсальної послуги постачання електричної енергії на території розташування здійснення діяльності замовника - Львівської області. А відтак, відповідно до ст. 63 Закону та п. 3.1.1. цих Правил електричну енергію на умовах універсальної послуги на території Львівської області може постачати лише один суб’єкт господарювання – постачальник універсальних послуг ТОВ «Львівенергозбут». Інша альтернатива отримати електричну енергію на умовах універсальної послуги відсутня, оскільки послуги надаються визначеними постачальниками універсальних послуг на визначеній території. На підставі вищевикладеного, для закупівлі електричної енергії для потреб 2023 року Замовник застосовує абзац 5 підпункту п. 5 ч. 1 п. 13 вказаних Особливостей та здійснює закупівлю електричної енергії шляхом укладення договору про закупівлю з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії без застосування відкритих торгів/ електронного каталогу. Правомірність закупівлі споживачем електричної енергії - малим непобутовим споживачем у Львівській області електричної енергії (код за ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія) на умовах універсальної послуги підтверджена у постанові Львівського окружного адміністративного суду від 22.12.2021 р. у справі №380/12511/21, яка залишена без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 21.04.2022 р. у цій же спра (https://reyestr.court.gov.ua/Review/104043415). Згідно п.14. Особливостей Закупівля здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону. Керуючись вимогами статті 4 Закону, планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель (далі – річний план).

Очікуване споживання на 2023 рік – 377800 кВт. Загальна вартість предмета закупівлі 2 448 597,00 UAH


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора