Кам’янка-Бузька ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області інформує! Довідку про відсутність заборгованості з платежів платник податків може отримати в електронному вигляді через Електронний кабінет

Дата: 11.10.2022 19:51
Кількість переглядів: 58

     Кам’янка-Бузька ДПІ Головного управління ДПС у  Львівській області роз’яснює, що заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Заява) можна подати, зокрема, в електронній формі – до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу (далі – уповноважений орган) через приватну частину Електронного кабінету, з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику створити та надіслати Заяву за формою J1300305 (для юридичних осіб) або F1300305 (для фізичних осіб).

Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Довідка) буде подано платником.

Необхідність у підтвердженні органами ДПС відсутності заборгованості Довідкою вимагається численними нормативно-правовими актами України, з метою її подальшого надання органам/суб’єктам, що уповноважені на надання фінансової підтримки (компенсації, дотації), проведення закупівель за державні кошти, виділення бюджетного фінансування тощо (наприклад, п. 13 частини першої ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з яким замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі, зокрема, в разі, якщо учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника).

Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у Заяві.

Довідку або відмову у наданні Довідки в електронній формі платник отримує у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Довідка або відмова у наданні Довідки готуються уповноваженим органом протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.

Детальніше читайте – https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=26412

 

 

 

 

Подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, за об’єкти рухомого або нерухомого майна, які були отримані у спадок (подарунок) від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення

     Кам’янка-Бузька ДПІ Головного управління ДПС у  Львівській області повідомляє, що скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були платниками податків.
Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.
Оподаткування доходу, отриманого платником податку на доходи фізичних осіб в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок нерухомого або рухомого майна оподатковується за нульовою ставкоюза об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.
При цьому об’єкти дарування подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими  для оподаткування спадщини.
Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці/обдаровані, які отримали спадщину/дарунок.
Дохід у вигляді вартості успадкованого/отриманого у дарунок майна (у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації про майновий стан та доходи, крім спадкоємців, які отримали у спадщину/дарунок об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.
Тому, у разі якщо об’єкти рухомого або нерухомого майна були отримані у спадок (подарунок) від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення, то подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію платнику податків не потрібно за умови відсутності інших підстав для подання такої декларації.

Особливості розгляду запитів на інформацію та відстрочки в їх задоволенні в умовах воєнного стану

Кам’янка-Бузька ДПІ Головного управління ДПС у  Львівській області інформує, що на період дії надзвичайних обставин, які неминуче можуть загрожувати життю чи здоров’ю працівників, розгляд запитів на інформацію, що вже надійшли та зареєстровані, можна призупинити шляхом інформування запитувачів про відстрочку їх розгляду, попередньо повідомивши про це на веб-сайті чи сторінках в соцмережах.

У разі технічної можливості належного забезпечення дистанційної роботи розпорядника на виконання вимог частини четвертої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відстрочку в задоволенні запитів слід надавати у письмовій формі на кожний запит.

Відповідь про відстрочку має містити:

-         прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

-         дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

-         причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим законом строк (інформується про неможливість здійснення роботи у зв’язку з проведенням евакуаційних заходів, веденням (загрозою ведення) бойових дій за місцем розташування розпорядника, бомбардуванням відповідного населеного пункту, тимчасовою окупацією, іншими загрозами життю та здоров’ю відповідальних за розгляд осіб);

-         строк, у який буде задоволено запит (у повідомленні про відстрочку необхідно вказати орієнтовну дату надання запитуваної інформації);

-         підпис.

При цьому застосування інструменту відстрочки у задоволенні запиту є правом розпорядника, водночас  не може підлягати безумовному застосуванню у всіх без винятку випадках.

Перш ніж застосовувати «відстрочку» розпорядникам варто переконатись в реальній відсутності можливості розгляду та задоволення запитів, зокрема необхідно з’ясувати таке:

-         гарантування безпеки  працівників розпорядника під час виконання ними  обов’язків та віддаленість місця розташування розпорядника від територій, де відбуваються бойові дії;

-         чи наявна достатня кількість працівників для забезпечення розгляду запитів ( напр. мобілізація/призов частини працівників, що істотно може впливати на забезпечення основної діяльності установи);

-         чи забезпечено дистанційний доступ працівників до публічної інформації розпорядника для її надання на запит (у разі якщо діяльність посадових осіб, відповідальних за розгляд запитів, переведена в дистанційну форму);

-         наявність необхідного та достатнього матеріального (папір, фарба тощо) та технічного забезпечення (наприклад, ноутбук, доступ до Інтернету, системи документообігу) працівників для дистанційного розгляду запитів на інформацію.

Отже, застосування відстрочки у задоволенні запитів рекомендовано здійснювати за існування нагальної необхідності як відповідну та достатню реакцією на обставини непереборної сили (війна та бойові дії).

Продали протягом року кілька об'єктів рухомого майна сплатіть податок

Так, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного року одного з об’єктів рухомого майна, у вигляді легкового автомобіля (мотоцикла, мопеда) не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного року другого об’єкта рухомого майна, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків. Крім того, такий дохід оподатковується військовим збором 1,5 відс.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного року третього та наступних об’єктів рухомого майна підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та військовим збором 1,5 відсотки.

З доходу, отриманого від продажу автобуса, вантажівки, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.

Про ознайомлення платників з податковими новаціями

   Про зміни в податковому законодавстві в умовах воєнного стану розповіли платникам податків на черговій зустрічі фахівці Кам’янка-Бузької ДПІ ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області.

Зокрема, було проінформовано присутніх про те, що на період дії воєнного стану спрощенці 1 та 2 груп мають право не сплачувати єдиний податок, а підприємці, незалежно від обраної ними системи оподаткування  - єдиний внесок за себе. При цьому податківці наголосили на важливості сплати податкових зобов’язань, як основного джерела наповнення місцевих бюджетів та Пенсійного фонду.

На зустрічі розповіли  і про обов’язок підприємців 2-4 груп застосовувати РРО або ПРРО у разі проведення розрахунків з покупцями за готівку, та звернуто увагу на перевагах та зручності у використанні програмних РРО.

Також було повідомлено, що цього року громадяни мають можливість отримувати податкові повідомлення-рішення про сплату майнових податків – податку на нерухомість та плати за землю в електронному вигляді через Електронний кабінет  та зазначив, що у разі наявності розбіжностей між даними, зазначеними у податковому повідомленні-рішенні та документами на право власності, громадяни можуть звернутися до Центру обслуговування платників та провести звірку. 

Нагадали працівники ДПІ і про податкову амністію, яка триватиме до 1 березня 2023 року та податкову знижку за понесеними в 2021 році витратами.

Крім цього, розповіли про можливості електронних сервісів, які надає Державна податкова служба України та про новий формат спілкування податкової служби з платниками податків – Податкову комунікаційну платформу.

 

 

 

Начальник

Кам’янка-Бузької ДПІ

Головного управління

ДПС у Львівській області                                                                                       Тарас ПЕЧОРА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора