Інформація про кінцевих бенеціарних власників

Дата: 20.09.2021 16:56
Кількість переглядів: 2353

Законом України від 06.12.2019 No 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (надалі — Закон) та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими у відповідності до даного Закону визначено поняття, умови та порядок внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (надалі – КБB) юридичної особи.

КБВ - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Інформацію про КБВ подають всі юридичні особи, крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об'єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об'єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об'єднань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

Інформацію про КБВ можна подати кількома способами:

  1. перший спосіб: безпосереднє звернення заявника до будь-якого державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або центру надання адміністративних послуг з дотриманням принципу екстериторіальності в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.
  2. другий спосіб: надсилання необхідного пакету документів шляхом поштового відправлення. Проте, у цьому випадку необхідно пам'ятати, що заява про державну реєстрацію має бути нотаріально посвідчена.
  3. третій спосіб: подання інформації про КБВ під час проведення інших реєстраційних дій, при вчиненні яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ.
  4. четвертий спосіб: подання інформації про КБВ в електронному вигляді через вебпортал електронних послуг «Портал Дія». Дана опція доступна через реєстраційні дії «Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту», а також «Перехід Товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту».

Окрім цього, одним із документів, який необхідно подати для внесення згаданої інформації згідно з Законом є структура власності за формою та змістом відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021

No 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (надалі – Наказ). Зразки схематичного зображення структури власності можна знайти на сайті Мінфіну.

Що стосується строків подання інформації про КБВ юридичної особи повідомляємо наступне.

По-перше, протягом 3 місяців з дня набрання чинності Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженого наказом, тобто з 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року.

По-друге, протягом 30 робочих днів з дня виникнення змін щодо КБВ та структури власності.

По-третє, щорічне підтвердження відомостей про КБВ та структуру власності для всіх юридичних осіб, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів.

Порушення термінів подання тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від 17000 до 51000 грн.

Детальніше можна ознайомитися за посиланнями у Законі (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text)
Наказі (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0768-21#Text).

Окрім цього, надсилаємо презентаційні матеріали, розроблені Західним міжрегіональним управління Міністерства юстиції (м. Львів).

Враховуючи наведене, та беручи до уваги актуальність та важливість вказаної інформації, а також те, що кінцевий термін подачі відомостей про КБВ юридичної особи спливає 10 жовтня 2021 року, просимо вищезазначене взяти до відома, використовувати у роботі та максимально донести до юридичних осіб, що зареєстровані та провадять діяльність на відповідній території, шляхом висвітлення інформації на офіційному сайті громади, у друкованих засобах масової інформації та поширення на електронні скриньки підприємств.

У разі виникнення додаткових запитань, звертатися до ЗМУ Мін'юсту (м. Львів) за адресою: 79000, м. Львів, пл. Шашкевича, 1, (032) 261 23 66.


Презентація юстиції


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора